/**Paloma**/

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får endast behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lag.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer. Om du är med på bild eller film och det är tydligt att personen är du, då är det också en typ av personuppgift.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål, till exempel för att skicka nyhetsbrev med information om vad som händer i Falkenbergs Skafferi eller om du bokar in dig på en aktivitet. Vid insamling av information ser vi alltid till att ha ditt medgivande eller stöd av ett av de lagliga krav som finns i dataskyddsförordningen.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är tillgängliga för dem som behöver uppgifterna för att utföra arbetsuppgifter eller tjänster kopplat till Falkenbergs Skafferi.

I vissa fall låter vi ett personuppgiftsbiträde hantera dina personuppgifter. Ett personuppgiftsbiträde kan vara till exempel en systemleverantör som behöver tillgång till våra system vid support. Biträdet behandlar dina uppgifter på samma villkor som vi på Destinationsbolaget.

Vi kommer inte att använda dina personuppgifter till något annat än till det ursprungliga syftet utan att först informera dig.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Falkenbergs Destinationsbolag AB’s styrelse ansvarar för de ärenden som faller inom bolagets verksamhetsområde. När Destinationsbolaget har registrerat dina personuppgifter ansvarar bolagets styrelse för att dina uppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter när:

  • Du ger information till oss
  • Vi samlar in information om dig

När du till exempel skickar ett e-postmeddelande till oss, anmäler ett nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver ha dem för att fullgöra det avsedda ändamålet. I vissa fall kan vi behöva spara dina uppgifter längre än så. Det gör vi då enligt regler kring allmänna handlingar i tryckfrihets­förordningen, offentlighets- och sekretesslagen eller arkivlagen. Hur länge vi sparar dina personuppgifter beror på för vilket ändamål uppgifterna har samlats in.

Dina rättigheter

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Du har även rätt att kostnadsfritt få information om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss, och vilka uppgifter detta i sådana fall är. Du måste själv skriva till oss och be att få den informationen. Du har rätt att få svar inom en månad. Vi behöver även verifiera att du är den du utger dig för att vara. Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas.

Kontakt:

E-post: [email protected]
Tel: 0346-88 61 00

Om du tycker att vi bryter mot reglerna

Om du anser att Destination Falkenberg bryter mot reglerna för personuppgifts­behandling kontaktar du i första hand vårt dataskyddsombud Jessica Karlsson. Du når Jessica på mejl [email protected] eller telefon 0346-88 60 08.

Om du efter kontakt med dataskyddsombudet fortfarande tycker att vi behandlar dina uppgifter felaktigt kan du kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du når Datainspektionen på telefon 08-657 61 00.Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter